Цени

Цените на мебелите се оформят след изготвяне на проект, избор на материал за изработката на мебелите, използваните механизми и аксесоари. Цените се изготвят индивидуално за всеки отделен клиент в зависимост от неговите изисквания.