KRONOSPAN България

Предлагаме мебелни плоскоти на Kronospan България

Фирмата е основана през 1997 г. Предприятието е едно от най-модерните в страната за производство на плочести материали от дървесина. Дългогодишният опит, модерните научни и технически познания в областта на технологията за обработка на дървесина и полимерната химия, както и фирменото ноу-хау, определят компанията като водеща в производството на материали от дървесина за Югоизточна Европа.

Разгледайте предлаганите декори на ПДЧ Кроношпан:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

УНИ ДЕКОРИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ДЪРВЕСНИ ДЕКОРИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ФЕНТЪЗИ ДЕКОРИ НА ПДЧ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ГЛАНЦОВИ ДЕКОРИ НА ПДЧ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-